Ochrana a spracovanie osobných údajov - GDPR / cookies

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasom – vyplnením, odoslaním formuláru a zaškrtnutím kolonky so súhlasom o spracovaní osobných údajov – (ďalej len ‘‘Súhlas’’) povoľuje dotknutá osoba spoločnosti:


Severoslovenská stavebná s.r.o.
Radoľa 339
023 36 Radoľa
IČO: 36425397
DIČ: 2021906018

(Ďalej len „Správca“), aby v súlade s nariadením EPaR EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

 • meno a priezvisko
 • číslo občianskeho preukazu
 • názov spoločnosti
 • adresa• e-mail
 • telefónne číslo


Meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu, názov spoločnosti, adresa, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom vystavenia faktúry za poskytnuté služby a na vystavenie povolenia o držbe vozidla dotknutej osobe. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 10 rokov. Správca sa zaručuje, že prijal všetky potrebné technické opatrenia na zabezpečenie poskytnutých osobných údajov.

Spracovanie osobných údajov

Súhlasom so spracovaním osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu na kontaktné údaje správcovskej spoločnosti uvedenej na ich webovej stránke.

 • Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom. Osobné údaje môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
 • Dodávatelia webových systémov, služieb a aplikácií, ktoré v súčasnej dobe spoločnosť využíva od spoločnosti Stella digit s.r.o.

Práva na opravu, vymazanie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Podľa zákona o ochrane osobných údajov dotknutá osoba má právo na:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • vyžiadať od nás informáciu, aké osobné údaje spracovávame,
 • vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obráti sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Použitie Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť použité webovými stránkami, aby zefektívnili užívateľovu skúsenosť.
Zákon hovorí, že môžeme ukladať súbory cookies na vašom zariadení, ak sú nevyhnutné pre prevádzku týchto stránok. K takémuto spracúvaniu údajov dochádza v súlade s ustanovením §55ods. 5 Zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách. Nezahŕňajú žiadne osobné údaje a nie je možné Vás prostredníctvom nich identifikovať na webových stránkach tretích strán – vrátane stránok poskytovateľov analýzy.
Pri všetkých ostatných typoch súborov cookies potrebujeme váš súhlas. Táto stránka používa rôzne typy cookies.
Potrebné súbory cookies pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, aby umožnili základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies.

Kategória: Potrebné:

 

 • Stav súhlasu používateľa cookies pre aktuálnu doménu
 • Uchováva sa stav relácie používateľa vo všetkých požiadavkách na stránku.

Kategória: Štatistika:

 

 • Registruje sa jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webové stránky.
 • Používa sa služba Google Analytics na hodnotenie rýchlosti požiadaviek.
 • Registruje sa jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webové stránky.

Záverečné ustanovenia

Vyplnením osobných údajov vo formulári, jeho odoslaním a zaškrtnutím kolonky so súhlasom o spracovaní osobných údajov, udeľuje dotknutá osoba súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov v súlade s nariadením EPaR EÚ 2016/679o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle ustanovení § 14 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z..